.

INkonteks seminaar kan ook in Afrikaans aangebied word

 Die fokus van die seminaar is om huidige wêreld gebeure binne ’n sending konteks aan te spreek en Christene en gemeentes toe te rus om strategies na sending betrokkenheid te kyk.  Die navorsing behels jare se besoeke aan verskeie sleutel lande en talle onderhoude met plaaslike Kerkleiers en sendelinge.  Die informasie en perspektiewe wat tydens die seminaar gedeel word sal nie Westerse interpretasies van wêreld gebeure wees nie maar perspektiewe sal wel binne ’n plaaslike konteks gedeel word.  Tendense soos:

  • Hoe affekteer die uitsprake van leiers soos Ahmedinajab, Barak Obama en Amr Khaled  sending in die Midde Ooste. 
  • Hoe affekteer kernwapens in Pakistan en die moontlikheid van kernwapens in Iran sending. 
  • Wat sal vryheid in China en beperkings in Europa binne ‘n sending konteks tot gevolg hê. 
  • Die globale skuif van die Christendom, van die weste na die ooste en die suide, het ‘n dramaties en traumatiese invloed op sending. 

Hierdie vrae vereis strategiese antwoorde.  Het die Kerk sinvol en strategies aangepas by ’n veranderde wêreld.  Is ons gereed en identifiseer ons die krisis voor ons (Luk 12:56  Geveinsdes, die voorkoms van die aarde en die lug weet julle te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? ).  Het ons strategies tye by profesieë geplaas en reflekteer ons aksies en programme die beweging van God.  Is ons begrip en interpretasies van wêreldgebeure in konteks met wat God doen en waar hy beweeg.

 Nooi ons gerus uit om hierdie seminaar by u groep te kom aanbied deur 'n epos te stuur by "Contact Us"

 

DIE VOLGENDE ONDERWERPE SAL TYDENS DIE SEMINAAR AANGESPREEK WORD:

 

’n Standvastige Koninkryk

Die sleutel begrip binne sending is nie die wen van siele of die uitreik na verlorenes nie.  Die sleutel is die Koninkryk van God.  In die seminaar word 5 veranderlikes aangespreek en dit is absoluut krities dat die seminaar op die fondament van die een onveranderlike gebou word.  Die Koninkryk van God.  Daar word spesifiek aandag gegee aan hoe Jesus sy dissipels voorberei het vir “sending” deur konstant te verwys na die Koninkryk

Generasies uiteen

Geloofsbelewenisse het dramaties verander van een generasie tot die volgende generasie en die digitale generasie lewe.  Ons lewe in’n wêreld sonder grense met ’n ontploffing van (mis) informasie wat sending dramaties beïnvloed.  Is ons toegerus om hierdie tegnologiese geleenthede te identifiseer en daadwerklik aan te spreek.  Daar word gekyk na verskeie generasies, nuwe geleenthede en nuwe gevare.

’n Kerk in transisie

Sentraal tot sending staan die Kerk.  Maar die afgelope jare het ’n dramaties skuif in Christenskap beleef.  Die Kerk in die weste het gekrimp met ’n gelyktydige ontploffing van bekerings in Asië, Afrika en Latyns Amerika.  In ’n glokale (globale en lokale) konteks het dit ’n dramatiese invloed op sending soos dit tradisioneel ervaar is.  Die Kerk in die Moslem wêreld beleef terselfdy tyd ’n skuif van tradisioneel na Bekeerling en die voortbestaan van ’n Midde Oosterse kerk is in ‘n stryd gewikkel.  Hoe beïnvloed uitsprake deur die nuut verkose president van Amerika sending in die Midde Ooste?  Die Kerk in China beleef die grootste en langste herlewing in die geskiedenis van die Kerk en sal sending in ‘n nuwe rigting stuur.  Is daar lesse te leer vir die kerk in Suid Afrika en hoe beïnvloed die vervolgde Kerk die sendingaktiwiteite van ‘n globale geloof?

‘n Wêreld  van woelinge

Die wêreld beleef tans tendense wat die toekoms van die planeet sal bepaal.  Islam se radikale aksies om die eindes van die wêreld te bereik is tans meer suksesvol dan die Kerk se pogings .   Die gesig van Islam verander in ’n kontekstuele geloof en in verskeie lande is vryheid en vervolging besig om plekke te ruil.  Is die kerk strategies betrokke by tendense wat dramatiese resultate tot gevolg sal hê?

Brandpunte in beweging

Daar is strategiese areas en lande wat poorte tot  geleenthede bied.  Sleutel tot sending is om areas te identifiseer waar die Gees beweeg en daadwerklik en strategies betrokke te raak.  Daar is besliste poorte tot die Arabiese wêreld en ook tot die Golf gebied.  Kan ons dit bekostig om nie betrokke te wees nie? Die apokaliptiese profeet in Iran,  kernwapens in Pakistan, Vryheid in China, Sudan as ‘n muur in Afrika is sleutel vrae wat strategiese antwoorde vereis.

‘n Veranderde behoefte

“Gaan en Maak” het in sommige streke verander na “vind en rus toe” Watter hulpmiddele is beskikbaar en wat is die koste van bekering. 

Sleutel tot toerusting is die appelboom prinsiep.  Hoe ondersteun ons die nuwe sending mag, die vervolgde Kerk en hoe word die Kerk in China voorberei vir vryheid?

Betekenisvolle Strategieë

In aanskou van al die veranderinge is dit krities dat daar na antwoorde en strategieë gekyk word om veranderde behoeftes binne ‘n bepaalde konteks aan te spreek.  In die sessie word daar na voorstelle en idees gekyk van hoe gemeentes en gelowiges daadwerklik binne ’n veranderde wêreld ’n sinvolle verskil kan maak.